AMBIENT

Al2(SO4)3 + H2O?

-->

Cân bằng PTHH Al(OH)3 + H2SO4 --> Al2(SO4)3 + H2O?

bởi Bin Nguyễn 08/05/2019

Al(OH)3 + H2SO4 --> Al2(SO4)3 + H2O

1. Lập phương trình hóa học của phản ứng

2. Trong phản ứng hóa học ở trên, cho biết khối lượng của nhôm hiđroxit Al(OH)3 là 23,4 gam, khối lượng của các sản phẩm của các sản phẩm nhôm sunfat Al2(SO4)3 và nước H2O theo thứ tự là 51,3 gam và 16,2 gam. Hãy tính khối lượng của axit sunfuric H2SO4 đã dùng??

Mong mọi người giúp đỡ!!!

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2 : 3 : 1 : 6

  Theo ĐLBTKL ta có:

  mAl(OH)3 + mH2SO4 = mAl2(SO4)3 + mH2O

  mH2SO4 = 51,3 + 16,2 - 23,4 = 44,1 (g)

  bởi Ngọc Ngần Bùi 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>