AMBIENT

Viết PTHH khi cho Fe2O3 tác dụng với CO?

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 17/05/2019

CÂN BẰNG:

a/Fe\(_2\)O\(_3\) + CO ---\(^t\)--> Fe + CO\(_2\)

b/Al + H\(_2\)SO\(_4\) ---\(^t\)---> Al(SO\(_4\))\(_3\) + H\(_2\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • a) Fe2O3 + 3CO -------> 2Fe + 3CO2

    b) 3Al + 3H2SO4 ---------> Al(SO4)3 + 3H2

    bởi Daothanh Tien 17/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>