Viết PTHH khi cho Natri vào nước?

bởi hoàng duy 13/05/2019

cho 9,2g natsri vào nước dư

a) viết PTHH

b) tính thể tích khí hiđro

c) tính khối lượng hợp chất magiơ tạo thanh sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH:

  2Na + 2H2O \(\rightarrow\) 2NaOH + H2

  0,4mol \(\rightarrow\) 0,2 mol

  b)

  nNa =\(\dfrac{m}{M}\)=\(\dfrac{9,2}{23}\)=0,4 (mol)

  vH2 =0,2.22,4 = 4,48 (l)

  nH2 =

  bởi Tran Anh Tai 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • hành thư

  hòa tan hoàn toàn A gam Fe bằng 200g dung dịch HCl 10.95 %

  a) viết phương trình

  b)tính thể tích khí H2 thu được? (đktc)

  c) tính A?

  d)tính C% thu được?

 • thu hằng

  hòa tan hỗn hợp K,Al vào H2O thu được sản phẩm ,cho sản phẩm đó vào H2SO4 loãng dư. nếu cô cạn có thể thu được những chất gì

 • Bánh Mì

  Câu 1: Lập PTHH cho các sơ đồ sau:

  a. Na + O2 ----> Na20

  b. Fe + HCl ----> FeCl2 + H2

  c. NaOH + Al (NO3)3 ----> NaNO3 + Al(OH)3

  d. Fe (OH)3 -----> Fe2 O3 + H2O

  Câu 2 : Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố có trong phân tử CO2?

  Câu 3: Công thức hóa học của canxi cacbonat có dạng là: Cax Cy Oz .Thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong canxi cacbonat là: 40% Ca; 12% C và 48 % O. Xác định công thức hóa học của canxi cacbonat, biết khối lượng mol của hợp chất là 100 g/mol?

  Câu 4: Đốt cháy 14 g Fe trong khí oxi (O2) tạo ra sắt từ oxít (Fe3O4)

  a. Viết phương trình hóa học của phản ứng?

  b. Tính thể tích khí oxi đã dùng ở đktc ?

  c. Tính khối lượng sắt từ oxit thu được ?

  Biết S : 32 ; O :16 ; Fe : 56; Ca : 40 ; C : 12

  GIÚP MK VỚI

 • thu thủy

  cân bằng nhanh phương trình sau

  H2 + Fe3O4 --->Fe + H2O

 • Nguyễn Thị Thanh

  Tìm chất phù hợp rồi cân bằng các PTHH sau:

  a) ? + H2O -------> H3PO4

  b) N2O5 + ? -----------> HNO3

  c) ? + O2 ----------> CO2

  d) Al + ? --------------> Al2O3

  e) ? + ? ----------> MgO

  g) CH4 + ? ----------> CO2 + H2O

  h) SO2 + ? -----------> H2SO3

 • hà trang

  trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, dung dịch axit sunfuric loãng và HCl.

  a) Viết PTHH

  b) Tính tổng khối lương kẽm và magie cần dùng để điều chế 4,48 lít khí H2 (dktc) Giả thiết mkẽm + magie= a(65+24) (gam) (biết a là tổng số mol của kẽm và magie phản ứng)

  Bạn nào tốt bụng giải chi tiết hộ mình nhe! Mình gần mất gốc môn Hóa rồi...

 • thúy ngọc

  1) Lập phương trình hóa học
  a) Al + Cl2 ---> AlCl3
  b) Fe2O3 + H2 ---> Fe + H2O
  c) P + O2 ---. P2O5
  d) Al(OH)3 ---> Al2O3 + H2O
  e) ( NH4)2CO3 + NaOH ---> Na2CO3 + NH3 + H2O
  f) Fe + HCl ---> FeCl2 + O2
  g) KClO3 ----> KCl + O2
  h) NaOH + FeCl3 ----> Fe(OH)3 + NaCl
  i) ZnO + HCl ----> ZnCl2 + H2O
  k) K + H2O ----> KOH + H2
  m) Na + H2O ----> NaOH + H2
  n) BaCl2 + H2SO4 -----> BaSO4 + HCl
  o) Na2O + H2O ---> NaOH

 • Nguyễn Trọng Nhân

  cân bằng ptph hóa học sau mình nhé:

  A2On + H2SO4 → A(SO4)n + H2

  A là nguyên tố kim loại chưa biết, n là hóa trị của A

 • thùy trang

  1. K2Cr2O7 + H2SO4 + FeSO4 -> Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

  2. Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

  3. Cr2O3 + KNO3 + KOH -> K2CrO4 + KNO2 + H2O

  4. KMnO4 + KNO2 + H2SO4 -> MnSO4 + K2SO4 + KNO3 + H2O

  5. NaCrO2 + Br2 + NaOH -> Na2CrO4 + NaBr + H2O

  6. Ca3(PO4)2 + C + SiO2 -> P + CaSiO3 + CO

  7. KclO3 + NH3 -> KNO3 + KCl + H2O + Cl2

  8. FeCl2 + H2O2 + HCl -> FeCl3 + H2O

  9. KNO3 + FeS -> KNO2 + Fe2O3 + SO3

  10. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 -> O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

  11. FexOy + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  12. Fe3O4 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

  13. FeS2 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  14. FeS2 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

  15. FeS2 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

  16. FeSO4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O

 • hồng trang

  Sorry các bạn , Mình đăng bài tập cho bạn của mình , không chiếm nhiều diện tích lắm đâu :D