AMBIENT

Viết PTHH khi cho NaOH tác dụng với FeSO4?

bởi Lê Vinh 30/04/2019

Viết phương trình hóa học. Nêu hiện tượng. Phân loại phản ứng.
1) NaOH + FeSO4 ----->
2) Ba(OH)2 + K2CO3 ----->
3) Zn(OH)2 + NaOH ----->
4) Al(OH)3 + NaOH ----->
5) Al(OH)3 + HCl ----->
6) Fe(OH)2 ----->
7) Fe(OH)2 ----->
8) NaCl + AgNO3 ----->
9) K3PO4 + CuCl2 ----->
10) Mg(NO3)2 + KOH ----->
11) ZnSO4 + Ba(OH)2 ----->
12) Fe + CuCl2 ----->
13) Ag + NaCl ----->
14) Mg + H2SO4 ----->
15) Ag + HCl ----->
16) Zn + FeCl3 ----->
17) NaAlO2 + -----> Al(OH)3 +
18) Al2O3 + -----> Al +
19) Fe2O3 + -----> Fe +
20) Fe3O4 + H2SO4 ----->

ADSENSE

Câu trả lời (1)


 • 1) 2NaOH + FeSO4 -----> Fe(OH)2 + Na2SO4 2) Ba(OH)2 + K2CO3 -----> BaCO3 + 2KOH
  3) Zn(OH)2 + 2NaOH -----> Na2ZnO2 + 2H2O
  4) Al(OH)3 + NaOH -----> NaAlO2 + 2H2O
  5) Al(OH)3 + 3HCl ----->AlCl3 + 3H2O
  6) Fe(OH)2 ----->
  7) Fe(OH)2 ----->
  8) NaCl + AgNO3 ----->AgCl + NaNO3
  9) 2K3PO4 + 3CuCl2 -----> 6KCl + Cu3(PO4)2
  10) Mg(NO3)2 + 2KOH -----> Mg(OH)2 + 2KNO3
  11) ZnSO4 + Ba(OH)2 -----> Zn(OH)2 + BaSO4
  12) Fe + CuCl2 -----> FeCl2 + Cu
  13) Ag + NaCl ----->
  14) Mg + H2SO4 -----> MgSO4 + H2
  15) Ag + HCl ----->
  16) Zn + 2FeCl3 ----->ZnCl2 + 3FeCl2
  17) NaAlO2 + CO2 + H2O -----> Al(OH)3 + NaHCO3
  18) 2Al2O3 + -----> 4Al + 3O2
  19) Fe2O3 +3CO -----> 2Fe + 3CO2
  20) Fe3O4 + 4H2SO4 -----> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

  bởi Trần hằng hằng 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>