AMBIENT

CO2 + NO + H2O?

-->

Cân bằng phương trình C3H8 + HNO3 --> CO2 + NO + H2O?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 08/05/2019

Cân bằng phương trình:

\(C_3H_8+HNO_3\rightarrow CO_2+NO+H_2O\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • \(3C_3H_4+20HNO_3\rightarrow9CO_2+20NO+22H_2O\)

    bởi Hoàng Lê 08/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>