YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.8 trang 22 SBT Hóa học 8

Bài tập 16.8 trang 22 SBT Hóa học 8

Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chat nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hidro.

a) Viết chương trình hóa học của phản ứng. Hiểu như thế nào về tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng?

b) Nếu có 6,02.1023 nguyên tử Al sẽ tác dụng được với bao nhiêu phân tử H2SO4 tạo ra bao nhiêu phân tử Al2(SO4)và bao nhiêu phân tử H2?

c) Cũng câu hỏi như trên, nếu có 3,01.1023 nguyên tử Al.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.8

a) PTHH của phản ứng:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Cứ nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử H2SO4 tạo ra 1 phân tử Al2(SO4)3 và 3 phân tử H2.

b) Nếu có có 6,02.1023 nguyên tử Al sẽ tác dụng với: (6,02.1023.3) : 2 = 9,03.1023 phân tử H2SOvà ( 6,02.1023 : 2) = 3,01.1023 phân tử Al2(SO4)3

Tạo ra: (6,02.1023.3) : 2 = 9,03.1023 phân tử H2

c) Nếu có (3,01.1023.3) : 2 nguyên tử Al tác dụng với: (3,01.1023.3) : 2 = 4,454.1023 phân tử H2SO4 tạo ra (3,01.1023 : 2) = 1,505.1023 phân tử Al2(SO4)và (3,01.1023.3) : 2 = 4,515.1023 phân tử H2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.8 trang 22 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF