YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.5 trang 22 SBT Hóa học 8

Bài tập 16.5 trang 22 SBT Hóa học 8

Yêu cầu như bài 16.4, theo sơ đồ của các phản ứng sau:

BaCl+ AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.5

a) Phương trình hóa học:

BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Ba(NO3)2

b) Cứ 1 phân tử BaClphản ứng tạo ra 2 phân tử AgCl.

Cứ 1 phân tử BaCl2 tác dụng với 2 phân tử AgNO3.

Cứ 2 phân tử AgNO3 phản ứng tạo ra 1 phân tử Ba(NO3)2.

Cứ 2 phân tử AgCl được tạo ra cùng 1 phân tử Ba(NO3)2.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.5 trang 22 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF