Viết PTHH khi cho NaSO3 tác dụng với KMnO4 có xúc tác H2SO4?

bởi Nguyễn Tiểu Ly 13/05/2019

cân bằng phương trình đị số

1,NaSO3+KMnSO4+H2SO4➝Na2SO4+K2SO4+MnSO4+H2O

2,Al+HNO3➝Al(NO3)3+NH4NO3+H2O

3,HNO2+H2S➝NO+S+H2O

4,Cl2+KOH➝KCl+KClO+H2O

5,K2Cr2O7+HCl➝KCl+CrCl3+Cl2+H2O

6,Al+HNO3➝Al(NO3)2+NO+NO2+H2O

Câu trả lời (1)

 • 1,

  2Na2SO3+ 2KMnO4+ 3H2SO4➝ 5Na2SO4 + K2SO4+ 2MnSO4 + 3H2O

  2,

  8Al + 30HNO3➝ 8Al(NO3)3+ 3NH4NO3+ 9H2O

  3,

  2HNO2 + H2S ➝ 2NO + S + 2H2O

  4,

  Cl2 + 2KOH➝ KCl + KClO + H2O

  5,

  K2Cr2O7 + 14HCl➝ 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2+ 7H2O

  bởi Trương Ngọc Lập 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bảo Lộc

  a) ......... + O2 -----> Fe3O4

  b) Al + O2 -----> .........

  c) Ca + ............. ----> ...............

  CÂN BẰNG HỘ LUÔN Ạ!!!!!!!!

 • Choco Choco

  Trong phòng thí nghiệm người ta đun nóng hết 3.16g kali pemanganat KMnO4 để thi khí Oxi . Viết phương trình hóa học vì tính khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn .

 • Nguyễn Anh Hưng

  Cân bằng các PTHH sau:

  a) KOH + Al (NO3)3 -> Al(OH)3 + KNO3

  b) Fe(OH)3 -> Fe2O3 + H2O

  c) Fe (OH)3 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 +H2O

 • bich thu

  xác định các chất X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. biết X10 là H2SO4. viết PTHH hoàn thành sơ đồ phản ứng sau

  X1 --xt,t0---> X2 + X3

  X3 + X4 ---t0--> X5

  X3 + X6 --t0--> X5 + X7

  X3 + X8 ---t0--> X7

  X3 + X5 --t0,xt--> X9

  X9 + X7 ---> X10

 • Mai Anh

  xác định A,B,C,D và hoàn thành ptpư

  KClO3➝A➝B➝C➝D➝Al2(SO4)3

 • Mai Bảo Khánh

  Dùng pp cân bằng phương trình bằng đại số, hãy cân bằng phương trình sau:

  FexOy+HNO3 -> Fe(NO3)3+NO+H2O

 • Lê Văn Duyệt

  a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?

  b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?

  c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học?

 • Tra xanh

  1. Viết phương trình của các phản ứng xảy ra ( nếu có ) khi cho khí CO2 lần lượt tác dụng với :
  a) \(Cu\left(OH\right)_2\) ; b) \(KOH\) ; c) \(Fe\left(OH\right)_3\) ; d) \(Ba\left(OH\right)_2\)
  2. Viết phương trình của các phản ứng nhiệt phân các chết sau (nếu có) :
  NaOH ; Ba(OH)2 ; Mg(OH)2 ; Fe(OH)2 ; Al(OH)3 .
  3. Viết các phương trình thực hiện dãy chuyển đổi háo học sau :
  CaCO3 \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) CaO \(\underrightarrow{\left(2\right)}\) Ca(OH)2 \(\underrightarrow{\left(3\right)}\) CaCO3
  Từ CaO \(\underrightarrow{\left(4\right)}\) CaCl2
  Từ Ca(OH)2 \(\underrightarrow{\left(5\right)}\) Ca(NO3)2
  4. Tính thể tích dd NaOH 1M cần dùng vừa đủ để trung hòa hết 100ml dd hỗn hợp gồm HCl 1M và H2SO4 1M
  5. Hãy trình bày cách phân biệt các dd riêng biệt (không nhãn) sau = phương pháp hóa học : HCl ; H2SO4 loãng , NaOH , Ba(OH)2 . Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có).
  Giúp vs ạ ✽
  Thanks nhiều ❤

 • Phong Vu

  Lập phương trình hóa học

  a, Nhôm + axitsunfuric -----> Nhôm sunfat + lưu huỳnh dioxit + nước

  b, Nhôm + axitnitric ------> Nhôm nitrat + amoninitrat + nước

  c, Sắt + axitnitric ------> Sắt(III)nitrat + NO + nước

 • bach hao

  Câu 1: Cân bằng PT

  a. BaCl2+Na3PO4---->Ba3(PO4)2+ NaCl

  b. Fe3O4+HCl---->FeCl3+FeCl2+H2O

  c. Fe+H2SO4(đặc)---->to Fe(SO4)3+SO2+ H2O

  d. CxHy+O2---->to CO2+H2O

  Câu 2:

  Một oxit của lưu huỳnh có tỉ lệ các nguyên tố là mS:mO = 2:3

  Hãy tìm công thức hóa học đơn giản nhất của oxit. Gọi tên oxit

  Câu 3:

  Một hỗn hợp khí A gồm khí SO2,CO2 và khí N2. Khối lượng của hỗn hợp bằng 37,8g trong đó có 0,2 mol SO2 và số mol của CO2 bằng 1/2 số mol N2.

  a. Tính khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp A

  b. Tính thể tích của hỗn hợp khí A(đktc)

  Câu 4:

  Cho hỗn hợp Al và Zn tác dụng hết với dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng dư, thu được 17,92 lít khí hidro(đktc)

  a. Viết các PTHH của phản ứng

  b. Đốt cháy lượng khí hidro trên trong bình chứa 16g khí oxi. Tính khối lượng nước thu được

  c. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Biết rằng Al có số mol gấp 2 lần số mol Zn

  Câu 5:

  Khử 2,4g hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO bằng khí hidro ở nhiệt đọ cao. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn (X) gồm hai kim loại. Cho hai kim loại đó vào dung dịch HCl dư, thu được 0,448 lít khí H2(đktc)

  a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra. Biết rằng Cu không tác dụng được với dung dịch HCl

  b. Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  c. Tính khối lượng chất rắn (X)

  Câu 6:

  Trên hai đĩa cân đặt hai cốc nhỏ, một cốc có đựng dung dịch axit clohric HCl, một cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng. Hai cốc đựng dung dịch có khối lượng bằng nhau-cân thăng bằng

  - Cho vào cốc đựng dung dịch HCl 25 g CaCO3(PTHH:CaCO3+2HCl---->CaCl2+CO2+H2O)

  - Cho vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng a gam Al. Cân vẫn giữ được thăng bằng sau khi hai phản ứng kết thúc. Biết rằng lượng axit trong hai cốc đủ để hòa tan hoàn toàn các chất CaCO3 và Al. Tính a.

  (Đề thi tuyển học sinh giỏi Hóa 8 trường em)