AMBIENT

Viết PTHH khi hòa tan CaO và CuO vào nước?

bởi thúy ngọc 14/05/2019

Hòa tan 20 g hỗn hợp CaO và CuO vào nước sau phản ứng ta thấy còn lại 3,2 g bột chất rắn không tan và dung dịch A.

â) Giải thích, viết PTPƯ

b) Tính khối lượng mỗi oxit.

c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được biết thể tích bằng 200ml

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CaO+H2O\(\rightarrow\)Ca(OH)2

  \(m_{CuO}=3,2gam\rightarrow m_{CaO}=20-3,2=16,8gam\)

  \(n_{CaO}=\dfrac{16,8}{56}=0,3mol\)

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=n_{CaO}=0,3mol\)

  \(C_{M_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,3}{0,2}=1,5M\)

  bởi Phương Nguyễn 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>