AMBIENT

Viết PTHH khi cho N2 tác dụng với H2?

bởi Tieu Dong 02/05/2019

Bài 1 hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3 :

Hãy cho biết:

A, tên các chất tham gia và sản phẩm phản ứng

B, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào dc tạo ra?

C Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên ko?

N N H H H H H H N N H H H H H H

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • A, Các chất tham gia: khí nitơ, khí hiđrô

  Sản phẩm của phản ứng: amoniac

  B, Ban đầu có 2 nguyên tử N liên kết vs nhau, 2 nguyên tử H liên kết với nhau; sau đó thay đổi 1 nguyên tử N liên kết với 3 nguyên tử H

  C, Số nguyên tử trước và sau phản ứng được giữ nguyên là 6H và 2N.

  Mik làm có sai đừng giận nhé

  bởi Đỗ Ngọc Liêm 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>