Viết PTHH khi cho Sắt (II) hiđroxit tác dụng với axit clohiđric ?

bởi Nguyễn Thị Lưu 20/04/2019

Viết PTHH

31/ Sắt (II) hiđroxit và axit clohiđric

32/ Natri hiđroxit và axit nitric

33/ Bari sunfit và axit nitric

34/ Canxi cacbonat và axit clohiđric

35/ Bạc nitrat và axit clohiđric

36/ Sắt (III) sunfua và axit clohiđric

37/ Sắt (II) sunfit và axit sunfuric

38/ Nhiệt phân Nhôm hiđroxit

39/ Nhiệt phân sắt (III) hiđroxit

40/ Nhiệt phân kẽm hiđroxit

41/ Nhiệt phân magie hiđroxit

42/ Kẽm nitrat và kali hiđroxit

43/ Sắt (III) clorua và natri hiđroxit

44/ Magie sunfat và canxi hiđroxit

45/ Kali cacbonat và bari hiđroxit

Câu trả lời (1)

 • 31. Fe(OH)2 + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + 2H2O

  32. NaOH + HNO3 \(\rightarrow\) NaNO3 +H2O

  33. BaSO3 + 2HNO3 \(\rightarrow\) Ba(NO3)2 + H2O +SO2

  34. CaCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + H2O + CO2

  35. ko xảy ra

  36. ko xảy ra

  37. Fe2(SO3)3 + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 +3 H2O +3SO2

  38. 2Al(OH)3 \(\xrightarrow[]{t}\) Al2O3 + 3H2O

  39. 2Fe(OH)3 \(\xrightarrow[]{t}\) Fe2O3 + 3H2O

  40. Zn(OH)2 \(\xrightarrow[]{t}\) ZnO + H2O

  41. Mg(OH)2 \(\xrightarrow[]{t}\) MgO + H2O

  42. Zn(NO3)2 + 2KOH \(\rightarrow\) Zn(OH)2 + 2KNO3

  43, FeCl3 + 3NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)3 + 3NaCl

  44. MgSO4 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) Mg(OH)2 + CaSO4

  45. K2CO3 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) 2KOH + BaCO3

  bởi Lương Huyền Trang 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Tiểu Ly

  yeu cầu làm như bài tập 2 , theo sơ đồ phản ứng sau:

  a) HgO -------> Hg + O2

  B) Fe(OH)3 ---------> Fe2O3 + H2O

 • Thu Hang

  hoàn thành các phương trình hóa học sau:

  \(C_2H_6O+O_2\rightarrow...+...\)

  \(....\rightarrow KCl+...\)

  \(Al+HNO_3\rightarrow Al\left(NO_3\right)_3+N_2+H_2O\)

  \(Ba+H_2O\rightarrow...+...\)

  \(Fe_3O_4+H_2SO_4\rightarrow...+...+H_2O\)

  \(M_xO_y+HCl\rightarrow...+H_2O\)

  \(Al+HNO_3\rightarrow...+NaOH+...\)

 • Quynh Nhu

  cho sơ đồ phản ứng sau

  Na+O2 -------->Na2O

  lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử , số phân tử của các chất trong phản ứng

 • Lê Minh Trí

  Cân bằng các phương trình sau:

  a. FexOy + CO ------> Fe + CO2

  b. FexOy +CO ------> FeO +CO2

  c. CnH2n + O2 -------> CO2 +H2O

 • con cai

  Cho các sơ đồ phản ứng sau: a) Fe​3 O4 +CO => Fe + H2 OO

  b) MnO2 + HCl => MnCl2 + Cl​2 + H2 O

  c) HNO3 +Cu => Cu(NO3)2 + NO + H2 O

  Hãy lập các PTHH và cho biết tỉ lệ số phân tử của các chất, cặp chất trong từng phản ứng.

 • Lê Vinh

  Viết phương trình hóa học. Nêu hiện tượng. Phân loại phản ứng.
  1) NaOH + FeSO4 ----->
  2) Ba(OH)2 + K2CO3 ----->
  3) Zn(OH)2 + NaOH ----->
  4) Al(OH)3 + NaOH ----->
  5) Al(OH)3 + HCl ----->
  6) Fe(OH)2 ----->
  7) Fe(OH)2 ----->
  8) NaCl + AgNO3 ----->
  9) K3PO4 + CuCl2 ----->
  10) Mg(NO3)2 + KOH ----->
  11) ZnSO4 + Ba(OH)2 ----->
  12) Fe + CuCl2 ----->
  13) Ag + NaCl ----->
  14) Mg + H2SO4 ----->
  15) Ag + HCl ----->
  16) Zn + FeCl3 ----->
  17) NaAlO2 + -----> Al(OH)3 +
  18) Al2O3 + -----> Al +
  19) Fe2O3 + -----> Fe +
  20) Fe3O4 + H2SO4 ----->

 • Mai Hoa

  Bài 1

  lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất có trong phản ứng

  j) Na2CO3+HCL--->NaCl + CO2+ H2O

  K) AL+O2--->AL2O3

  L) CO+FE2O3--->CO2+FE

  M) P+O2--->P2O5

  N) ZN + O2---> ZNO

  O) CO + Fe3O4---> CO2+FE

  P) AL2(SO4)3+NAOH--->AL(OH)3+NA2SO4

  Q)CA+O2--->CAO

  U)AL2O3+H2SO4---->AL2(SO4)3+H2

  GIẢI DUM MK NHA

 • Bảo Lộc

  lập PTHH của phản ứng sau:

  M(NO3)n ➝ M2On +NO2 +O2

 • thủy tiên

  Viết PTHH

  46/ Sắt và Đồng (II) nitrat

  47/ Nhôm và bạc nitrat

  48/ Magie và kẽm sunfat

  49/ Nhôm và sắt (II) clorua

  50/ Natri cacbonat và kẽm clorua

  51/ Canxi clorua và bạc nitrat

  52/ Magie sunfat và kali sunfit

  53/ Natri sunfua và kẽm clorua

  54/ Sắt (III) nitrat và kali sunfit

  55/ Nhiệt phân kali nitrat

  56/ Nhiệt phân natri nitrat

  57/ Nhiệt phân canxi cacbonat

  58/ Nhiệt phân bari cacbonat

  59/ Nhiệt phân kali pemanganat

  60/ Nhiệt phân kali clorat

 • Lê Vinh

  Cho các sơ đồ phản ứng hóa học:

  Cu + (A) -> CuO

  CuO + (B) -> Cu + (?)

  a. Xác định các chất A, B rồi lập PTHH

  Biết A, B là các đơn chất khí. Các phản ứng đều xảy ra ở nhiệt độ cao.

  b. Từ các chất KClO3, Zn, HCl. Hãy chọn chất thích hợp để điều chế A và B. Viết phương trình phản ứng