CO2 + NO2 + H2O?

-->

Cân bằng PTHH C + HNO3 --> CO2 + NO2 + H2O?

bởi Thiên Mai 02/05/2019

Cân bằng các phương trình theo phương pháp e

(Viết quá trình nhường nhận e ra nha mn)

C + HNO3 --> CO2 + NO2 + H2O

P + H2SO4 ---> H3PO4 + SO2 + H2O

Câu trả lời (1)

 • C + 4HNO3 --> CO2 + 4NO2 +2H2O

  3P + 5H2SO4 ---> 3H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

  bởi Thành Phú 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Đào

  CuO phản ứng vs H2 có dư CuO không

 • Long lanh

  Cân bằng PTHH sau
  a, FeCl3 + Ag2SO4 -----> AgCl + Fe(SO4)3

 • Tieu Dong

  Bài 1 hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3 :

  Hãy cho biết:

  A, tên các chất tham gia và sản phẩm phản ứng

  B, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào dc tạo ra?

  C Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên ko?

  N N H H H H H H N N H H H H H H

 • cuc trang

  viết PTHH xảy ra nếu có : ( cân bằng )

  Fe2O3 + H2O

  CuO + HNO3

  P2O5 + HCl

  CO2 + KOH

  N2O5 +Ca(OH)2

  SO3 + Cu(OH)2

  CuO + CO2

  SO3 + NaOH

  FeO + H2SO4

  HgO + HCl

  mk đang cần gấp

 • can chu

  Cho sơ đồ phản ứng sau:
  Fe(OH)y + H2SO4 --->Fex(SO4)y + H2O

  Hãy chọn x, y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được phương trình hóa học trên? (Biết x # y)


 • Mai Vàng

  Hoàn thành các PTHH sau:

  \(NH_4NO_3+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow...+...+...\)

  \(\left(NH_4\right)_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow...+...+...\)

  \(\left(NH_4\right)_3PO_4+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow...+...+...\)

  \(\left(NH_4\right)_3PO_4+KOH\rightarrow...+...+...\)

  \(\left(NH_4\right)_2CO_3+KOH\rightarrow...+...+...\)

  \(\left(NH_4\right)_2CO_3+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow...+...+...\)

  Giúp em với!

 • Cam Ngan

  Cân bằng các phương trình theo phương pháp e

  (Viết quá trình nhường nhận e ra nha mn)

  Cu + HNO3 ---> Cu(NO3)2 + NO + H2O

  Fe + HNO3 --> Fe(NO3)3 + N2O + H2O

 • Lê Nhi

  Xét thí nghiệm khi cho 208 g Bari clorua BaCl2 tác dụng với 142 g natri sunfat Na2SO4 thì tạo thành bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl.
  a) Viết phương trình chữ của phản ứng này.
  b) Viết công thức khối lượng của phản ứng vừa xảy ra.
  c) Tổng khối lượng các chất sau phản ứng là bao nhiêu?
  d) Nếu thu được 233 g BaSO4, tính khối lượng NaCl thu được.
  e) Biết trước khi phản ứng xảy ra có 137 g nguyên tử bari, thì sau phản ứng có bao nhiêu gam nguyên tử bari?
  f) Nếu sau khi phản ứng thu được 71 g nguyên tử clo, thì trước phản ứng đã có bao nhiêu gam nguyên tử clo tham gia phản ứng.

  giúp mình nha


 • Nguyễn Minh Hải

  Viết PTHH

  1. Cacbon đioxit và nước

  2. Lưu huỳnh trioxit và nước

  3. Lưu huỳnh đioxit và nước

  4. Đinitơ pentaoxit và nước

  5. Điphotpho pentaoxit và nước

  6. Khí sunfurơ và Kali oxit

  7. Cacbon đioxit và bari oxit

  8. Lưu huỳnh trioxit và natri oxit

  9. Điphotpho pentaoxit và canxi oxit

  10. Đinitơ pentaoxit và kali oxit

  11. Cacbon đioxit và natri hiđrôxit

  12. Khí sunfurơ và canxi hiđroxit

  13. Lưu huỳnh trioxit và bari hiđroxit

  14. Đinitơ pentaoxit và kali hiđroxit

  15. Điphotpho pentaoxit và bari hiđroxit

  16. Natri oxit và nước

  17. Kali oxit và nước

  18. Canxi oxit và nước

  19. Bari oxit và nước

  20. Nhôm oxit và axit clohiđric

  21. Sắt (III) oxit và axit nitric

  22. Kẽm oxit và axit sunfuric

  23. Canxi oxit và oxit photphoric

  24. Sắt và axit clohiđric

  25. Magie và axit sunfuric

  26. Nhôm và axit clohiđric

  27. Kẽm và axit sunfuric

  28. Đồng và axit sunfuric đặc, nóng

  29. Nhôm hiđroxit và axit clohiđric

  30. Kẽm hiđroxit và axit sunfuric

 • Lê Nhật Minh

  Lập phương trình hóa học

  a. S+---to--> SO2

  b. Fe+ O2 ----to--> ?

  c. KmnO4 -----to--> ? + mnO2+ O2 Cho biết phản ứng nào là phản ứng hóa học phản ứng nào là phản ứng phân hủy