Viết PTHH khi cho CuO tác dụng với dung dịch HNO3?

bởi cuc trang 20/04/2019

viết PTHH xảy ra nếu có : ( cân bằng )

Fe2O3 + H2O

CuO + HNO3

P2O5 + HCl

CO2 + KOH

N2O5 +Ca(OH)2

SO3 + Cu(OH)2

CuO + CO2

SO3 + NaOH

FeO + H2SO4

HgO + HCl

mk đang cần gấp

Câu trả lời (1)

 • Fe2O3 + H2O (Ko phản ứng)

  CuO + 2HNO3 ===> Cu(NO3)2 + H2O

  P2O5 + HCl (ko phản ứng)

  CO2 + 2KOH ===> K2CO3 + H2O hoặc CO2 + KOH ===> KHCO3

  N2O5 +Ca(OH)2 ===> Ca(NO3)2 + H2O

  SO3 + Cu(OH)2 (ko phản ứng)

  CuO + CO2 (ko phản ứng)

  SO3 + 2NaOH ==> Na2SO4 + H2O hoặc SO3 + NaOH ===> NaHSO4

  FeO + H2SO4 ==> FeSO4 + H2O

  2HgO + 2HCl ==> 2HgCl + H2O

  bởi Phạm Hoàng Thư 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan