AMBIENT

Xác định R1 biết Al + R1 + H2O ➝ NaAlO2 + H2?

bởi thùy trang 08/05/2019

Hepl me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xác định chất R1; R2;R3 thay vào phương trình hóa học ở dưới và lập phương trình hóa học biết R1 tạo bởi Na(I) và OH(I); R2 tạo bởi H và O; R3 là 1 kim loại

a) Al + R1 +H2o➝NaAlO2 + H2
b)Na + R2➝NaOH + H2

c)Fe3O4+ CO➝R3 + CO2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) R1 là NaOH

  \(2Al+2NaOH+2H_2O-->2NaAlO_2+3H_2\uparrow\)

  b) R2 là H2O

  \(2Na+H_2O-->2NaOH+H_2\uparrow\)

  c) R3 là Fe

  \(Fe_3O_4+4CO-->3Fe+4CO_2\uparrow\)

  bởi Lê Quỳnh Minh Thư 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>