YOMEDIA

Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Duy Quang 17/05/2019

Lập phương thức hóa học.

1. \(P+O_2\rightarrow P_2O_5\)

2. \(N_2+H_2\rightarrow NH_3\)

3. \(Al+HCl\rightarrow AlCl_2+H_2\)

4. \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

5. \(Fe_2O_3+H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+H_2O\) 6. \(Fe_3O_4+H_2\rightarrow Fe+H_2O\) 7. \(Fe+Cl_2\rightarrow FeCl_3\) 8. \(Al+S\rightarrow Al_2S_3\) 9. \(Al_2O_3\rightarrow Al+O_2\)
ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. \(4P+5O_2\rightarrow2P_2O_5\)

  2. \(N_2+3H_2\rightarrow2NH_3\)

  4. \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

  3. \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_2+H_2\)

  5. \(Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  6. \(Fe_3O_4+4H_2\rightarrow3Fe+4H_2O\)

  7. \(2Fe+3Cl_2\rightarrow2FeCl_3\)

  8. \(2Al+3S\rightarrow Al_2S_3\)

  9. \(2Al_2O_3\rightarrow4Al+3O_2\)

  bởi Lan Nhi Dương 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA