YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.2 trang 22 SBT Hóa học 8

Bài tập 16.2 trang 22 SBT Hóa học 8

Cho sơ đồ của phản ứng sau:

a) Cr + O2 → Cr2O3   

b) Fe + Br→ FeBr2

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.2

a) 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3

Số nguyên tử Cr : số phân tử O: số phân tử Cr2O3 = 4 : 3 : 2

b) 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

Số nguyên tử Fe : số phân tử Br2 : số phân tử FeBr2 = 2 : 3 : 2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.2 trang 22 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF