YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.1 trang 21 SBT Hóa học 8

Bài tập 16.1 trang 21 SBT Hóa học 8

Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp:

"Phản ứng hóa học được biểu diễn bằng ..., trong đó ghi công thức hóa học của các ... và ... Trước mỗi công thức hóa học có thể có ...(trừ khi bằng 1 thì không ghi) để cho số ... của mỗi ... đều bằng nhau.

Từ ... rút ra được tỉ lệ số ..., số ... của các chất trong phản ứng ... này bằng đúng ... trước công thức hóa học của các ... tương ứng".

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.1

- Phương trình hóa học; chất phản ứng; sản phẩm; hệ số; nguyên tử; nguyên tố.

- Phương trình hóa học; nguyên tử; phân tử; tỉ lệ; hệ số chất.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.1 trang 21 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF