AMBIENT

Viết phương trình hóa học khi cho FexOy tác dụng với HNO3?

bởi Mai Bảo Khánh 13/05/2019

Dùng pp cân bằng phương trình bằng đại số, hãy cân bằng phương trình sau:

FexOy+HNO3 -> Fe(NO3)3+NO+H2O

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • 3FexOy + (3x-2y)HNO3 \(\rightarrow\)3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + H2O

    Hoạc:

    3FexOy + (12x-2y)HNO3 \(\rightarrow\)3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + (6x-y)H2O

    bởi Phạm Phượng 13/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>