AMBIENT

Cân bằng PTHH Fe + O2 ➜ Fe3O4?

bởi truc lam 08/05/2019

Cân bằng các phương trình hóa học sau, từ số mol của chất đề bài cho hãy tính số mol của các chất còn lại:

1/ Fe + O2t0 FeO4

.......0,1................................................(mol)

2/ O2 + Cu t0 CuO

.................0,2.......................................(mol)

3/ S + O2 t0 SO2

.... ....... .................2..........................(mol)

4/ P + O2 t0 P2O5

..............0,5..............................................(mol)

5/ KClO3 t0 KCl + O2

........0,3.....................................................(mol)

6/ Mg + HCl ➜ MgCl2 + H2

..................0,2...............................................(mol)

7/ Al + H2SO4 t0 Al2(SO4)3 + H2

...........................................................1,5..........(mol)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. 3Fe + 2O2 \(\rightarrow\) Fe3O4

  0,1 mol Fe ; 1/15 mol O2 ; 1/30 mol Fe3O4

  2. O2 + 2Cu \(\rightarrow\) 2CuO

  0,2 mol Cu ; 0,1 mol O2 ; 0,2 mol CuO

  3. S + O2 \(\rightarrow\) SO2

  2 mol SO2 ; 2 mol S ; 2 mol O2

  4. 4P + 5O2 \(\rightarrow\)2P2O5

  0,5 mol O2 ; 0,4 mol P ; 0,2 mol P2O5

  5. 2KClO3 \(\rightarrow\) 2KCl + 3O2

  0,3 mol KClO3 ; 0,3 mol KCl ; 0,45 mol O2

  6. 2Mg + 2HCl \(\rightarrow\) 2MgCl + H2

  0,2 mol HCl ; 0,2 mol Mg ; 0,2 mol MgCl ; 0,1 mol H2

  7. 2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 3H2

  1,5 mol H2, 1 mol Al ; 1,5 mol H2SO4 ; 0,5 mol Al(SO4)3

  bởi Nguyễn Phương 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>