Fe + H2O?

-->

Cân bằng nhanh phương trình H2 + Fe3O4 --> Fe + H2O?

bởi thu thủy 14/05/2019

cân bằng nhanh phương trình sau

H2 + Fe3O4 --->Fe + H2O

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Thị Thanh

  Tìm chất phù hợp rồi cân bằng các PTHH sau:

  a) ? + H2O -------> H3PO4

  b) N2O5 + ? -----------> HNO3

  c) ? + O2 ----------> CO2

  d) Al + ? --------------> Al2O3

  e) ? + ? ----------> MgO

  g) CH4 + ? ----------> CO2 + H2O

  h) SO2 + ? -----------> H2SO3

 • bach hao

  hoàn thành các PTHH sau và cho biết mỗi loại pứng thuộc loại nào

  aAl+O2->Al2O3

  bAl+H2SO4->Al2(SO4)3+H2

  cKClO3->KCl+O2

  dFe3O4+CO->Fe+CO2

  eFe2O3+H2->Fe+H20

  gCuO+?->?+H2O

 • Nguyễn Tiểu Ly

  Cho các chất có công thức hoá học sau: CH4, CuO, Fe, N2O5, Fe2O3. Chất nào tác dụng với khí hidro, oxi và nước ở nhiệt độ thích hợp. Viết các PTHH xảy ra

 • Mai Thuy

  Cho từ từ axit clohiđric vào ống nghiệm đựng đồng (II) oxit thấy chất rắn hòa tan và tạo thành dung dịch có màu xanh lam đồng (II) clorua , sản phẩm còn lại là nước.

  A.Nêu dấu hiệu của phản ứng

  B. Viết phương trình chữ cho phản ứng trên

  C. Nêu tên chất tham gia và sản phẩm của phản ứng trên

 • thu trang

  Cho sơ đồ phản ứng: Zn + HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2.

  Hãy viết PTHH và nói rõ cơ sở để viết thành PTHH (áp dụng theo ĐLBTKL)?

  Mik viết đc PTHH r nha: Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2

 • Bánh Mì

  Câu 1: Lập PTHH cho các sơ đồ sau:

  a. Na + O2 ----> Na20

  b. Fe + HCl ----> FeCl2 + H2

  c. NaOH + Al (NO3)3 ----> NaNO3 + Al(OH)3

  d. Fe (OH)3 -----> Fe2 O3 + H2O

  Câu 2 : Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố có trong phân tử CO2?

  Câu 3: Công thức hóa học của canxi cacbonat có dạng là: Cax Cy Oz .Thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong canxi cacbonat là: 40% Ca; 12% C và 48 % O. Xác định công thức hóa học của canxi cacbonat, biết khối lượng mol của hợp chất là 100 g/mol?

  Câu 4: Đốt cháy 14 g Fe trong khí oxi (O2) tạo ra sắt từ oxít (Fe3O4)

  a. Viết phương trình hóa học của phản ứng?

  b. Tính thể tích khí oxi đã dùng ở đktc ?

  c. Tính khối lượng sắt từ oxit thu được ?

  Biết S : 32 ; O :16 ; Fe : 56; Ca : 40 ; C : 12

  GIÚP MK VỚI

 • thu hằng

  hòa tan hỗn hợp K,Al vào H2O thu được sản phẩm ,cho sản phẩm đó vào H2SO4 loãng dư. nếu cô cạn có thể thu được những chất gì

 • hành thư

  hòa tan hoàn toàn A gam Fe bằng 200g dung dịch HCl 10.95 %

  a) viết phương trình

  b)tính thể tích khí H2 thu được? (đktc)

  c) tính A?

  d)tính C% thu được?

 • hoàng duy

  cho 9,2g natsri vào nước dư

  a) viết PTHH

  b) tính thể tích khí hiđro

  c) tính khối lượng hợp chất magiơ tạo thanh sau phản ứng

 • hà trang

  trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, dung dịch axit sunfuric loãng và HCl.

  a) Viết PTHH

  b) Tính tổng khối lương kẽm và magie cần dùng để điều chế 4,48 lít khí H2 (dktc) Giả thiết mkẽm + magie= a(65+24) (gam) (biết a là tổng số mol của kẽm và magie phản ứng)

  Bạn nào tốt bụng giải chi tiết hộ mình nhe! Mình gần mất gốc môn Hóa rồi...