AMBIENT

Viết PTHH khi cho K2Cr2O7 tác dụng với FeSO4 có xúc tác H2SO4?

bởi thùy trang 13/05/2019

1. K2Cr2O7 + H2SO4 + FeSO4 -> Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

2. Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

3. Cr2O3 + KNO3 + KOH -> K2CrO4 + KNO2 + H2O

4. KMnO4 + KNO2 + H2SO4 -> MnSO4 + K2SO4 + KNO3 + H2O

5. NaCrO2 + Br2 + NaOH -> Na2CrO4 + NaBr + H2O

6. Ca3(PO4)2 + C + SiO2 -> P + CaSiO3 + CO

7. KclO3 + NH3 -> KNO3 + KCl + H2O + Cl2

8. FeCl2 + H2O2 + HCl -> FeCl3 + H2O

9. KNO3 + FeS -> KNO2 + Fe2O3 + SO3

10. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 -> O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

11. FexOy + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

12. Fe3O4 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

13. FeS2 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

14. FeS2 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

15. FeS2 + HNO 3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

16. FeSO4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • vào từ điển phương trình hóa học á bn

    bởi Nguyễn Yên 13/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>