Viết PTHH khi cho SO3 tác dụng với H2O?

bởi bich thu 13/05/2019

xác định các chất X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. biết X10 là H2SO4. viết PTHH hoàn thành sơ đồ phản ứng sau

X1 --xt,t0---> X2 + X3

X3 + X4 ---t0--> X5

X3 + X6 --t0--> X5 + X7

X3 + X8 ---t0--> X7

X3 + X5 --t0,xt--> X9

X9 + X7 ---> X10

Câu trả lời (1)

 • 2KClO3--->2KCl+3O2

  .. .. .. .. .. ..

  O2+ S --->SO2

  .. .. .. .. .. .. ..

  3O2+2H2S->2SO2+2H2O

  .. .. .. .. .. ..

  O2+2H2--->2H2O

  .. .. .. .. .. ..

  O2+2SO2--->2SO3

  .. .. .. .. .. ..

  SO3+H2O--->H2SO4

  NHA..

  bởi Nguyễn Yến 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan