Viết PTHH khi cho FeS2 tác dụng với khí O2?

bởi Thanh Truc 11/05/2019

cân = các PTHH sau

FES2+O2-->FE2O3+SO2

CXHY+O2-->CO2+H2O

R+HCL-->RCLn+H2

CA+H2O--> CA(OH)2+H2

Câu trả lời (1)

 • 4FeS2 + 11O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2Fe2O3 + 8SO2

  4CXHY + \(\left(4x+y\right)\)O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 4xCO2 + 2yH2O

  2nR+2nHCl \(\rightarrow\) 2RCln + nH2

  Ca + 2H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2 + H2

  bởi Thường Băng 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan