Viết PTHH khi đốt cháy Cu trong oxi không khí?

bởi hà trang 17/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 6,4 g Cu:

a) Viết PTHH

b) Tính số nCu

c) Tính VO2

d) Tính mCuO

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: \(2Cu+O_2-t^o->2CuO\)

  b) \(n_{Cu}=\dfrac{6,4}{64}=0,1\left(mol\right)\)

  c) Theo PTHH: \(n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{Cu}=0,05\left(mol\right)\)

  => \(V_{O_2}=0,05.22,4=1,12\left(g\right)\)

  d) Theo PTHH: \(n_{CuO}=n_{Cu}=0,1\left(mol\right)\)

  => \(m_{CuO}=0,1.80=8\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Xuân Tùng 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan