YOMEDIA

Hữu Trí's Profile

 Hữu Trí

Hữu Trí

17/02/1998

Số câu hỏi 1009
Số câu trả lời 1120
Điểm 1321
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (272)

  • Hữu Trí: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Hữu Trí: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Hữu Trí: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Hữu Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Hữu Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hữu Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hữu Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hữu Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Hữu Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Hữu Trí: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON