YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 29 trang 120 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 29 tr 120 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trên hình 90, các tam giác ABC va A'B'C' có cạnh chung là BC=3cm. 

CA= CA'= 2cm,

 = nhưng hai tam giác đó không bằng nhau. 

Tại sao ở đây  không thế áp dùng trường hợp c.g.c để kết luận hai tam giác bằng nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: AC=AD+DC

Hay AC= BA+BE

(do AD=AB, DE=BE)

Nên AC=AE.

∆ABC và ∆ ADE có:

AC=AE(chứng minh trên)

 chung

AB=AD(gt)

Vậy ∆ABC =∆ADE(c.g.c)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 120 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON