YOMEDIA

Hình Học 7 Chương 2: Tam Giác

Ở Chương 2 môn Hình học 7 này các em sẽ được tìm hiểu các kiến thức cơ bản về Tam giác gồm định lý tổng ba góc của một tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác cân và đặc biệt là định lý Pitago. Để nắm vững nội dung lý thuyết và rèn luyện kỹ năng giải bài tập, các em có thể luyện tập thêm một số bài tập trắc nghiệm được HOC247 biên soạn cùng phần giải bài tập SGK đi kèm ở từng bài học dưới đây

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF