YOMEDIA

Ngoc Tiên's Profile

Ngoc Tiên

Ngoc Tiên

01/01/1970

Số câu hỏi 1159
Số câu trả lời 1136
Điểm 1614
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (271)

  • Ngoc Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Ngoc Tiên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngoc Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
ZUNIA9
 

 

ON