ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 50 trang 127 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 50 tr 127 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119)

 và thường tạo với nhau một góc bằng: 

a) 145nếu là nhà tôn;

b) 100nếu là nhà ngói;

Tính góc ABC trong từng trường hợp.

Hình 119 bài 50 trang 127 SGK Toán 7 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: AB=AC nên tam giác ABC  cân ở A, Do đó \(\widehat B = \widehat C\)

Câu a:

Trong ∆ABC có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\)

mà \(\widehat B = \widehat C\) nên \(\widehat A + 2\widehat B = {180^o} \Leftrightarrow \widehat B = \frac{{{{180}^o} - \widehat A}}{2} = \frac{{{{180}^o} - {{145}^o}}}{2} = 17,{5^o}\)

 

Câu b:

Tương tự với \(\widehat {BAC} = {100^o}\) 

\(\widehat B = \frac{{{{180}^o} - \widehat A}}{2} = \frac{{{{180}^o} - {{100}^o}}}{2} = {40^o}\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 127 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1