ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 Tam giác cân

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Bài 6 về Tam giác cân online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 600
  • B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau 
  • C. Tam giác cân là tam giác đều 
  • D. Tam giác đều là tam giác cân
  • A. 300
  • B. 450
  • C. 600
  • D. 900
   
   
  • A. \[(widehat B = \widehat C\)
  • B. \[(widehat C = \frac{{{{180}^0} - \widehat A}}{2}\)
  • C. \(\widehat A = {180^0} - 2\widehat C\)
  • D. \(\widehat B \ne \widehat C\)
  • A. 540
  • B. 580
  • C. 720
  • D. 900
  • A. 540
  • B. 630
  • C. 700
  • D. 400
 • Câu 6:

  Số tam giác cân trong hình vẽ dưới dây là:

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 7:

  Tính số đo x trên hình vẽ:

  • A. x = 450
  • B. x = 400
  • C. x = 350
  • D. x = 700
 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC vuông cân ở A. Trên đáy BC lấy hai điểm M,N sao cho BM = CN = AB. Tam giác AMN là tam giác gì?

  • A. cân 
  • B. vuông cân
  • C. đều 
  • D. vuông
 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC vuông cân ở A. Trên đáy BC lấy hai điểm M,N sao cho BM = CN = AB. Tính số đo góc MAN

  • A. 450
  • B. 300
  • C. 900
  • D. 600
 • Câu 10:

  Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A với \(\widehat A = {80^0}\). Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = AE. Phát biểu nào sau đây là sai?

   

  • A. DE // BC
  • B. \(\widehat B = {50^0}\)
  • C. \(\widehat ADE = {50^0}\)
  • D. Cả ba phát biểu trên đều sai
 • Câu 11:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC. Khi đó

   

  • A. Tam giác ABC là tam giác vuông 
  • B. Tam giác ABC là tam giác cân 
  • C. Tam giác ABC là tam giác vuông cân 
  • D. Cả A, B, C đều đúng 
 • Câu 12:

  Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC và \(AM = \frac{{BC}}{2}\). Số đo góc BAC là:

  • A. 450
  • B. 300
  • C. 900
  • D. 600
 

 

 

YOMEDIA
1=>1