YOMEDIA

Minh Tuyen's Profile

 Minh Tuyen

Minh Tuyen

17/02/1998

Số câu hỏi 1081
Số câu trả lời 1074
Điểm 1230
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (259)

  • Minh Tuyen: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Minh Tuyen: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Minh Tuyen: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON