YOMEDIA

Minh Tuyen's Profile

 Minh Tuyen

Minh Tuyen

17/02/1998

Số câu hỏi 1087
Số câu trả lời 1075
Điểm 1231
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (260)

  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Minh Tuyen: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Minh Tuyen: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Minh Tuyen: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Minh Tuyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON