YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền"?

  • A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.
  • B. Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18-11-1930).
  • C. Luận cương chính trị tháng 10-1930.
  • D. Chung quanh vấn đề chiến sách mới của Đảng (10-1936).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA