• Câu hỏi:

  Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị 

  • A. Chống lại âm mưu thâm độc dùng người Việt đánh người Việt
  • B. Phát động phong trào thi đua ái quốc
  • C. Tiến hành chiến tranh du kích trên cả nước
  • D. Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC