AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp ở Matxcơva vào thời gian nào? 

  • A. 25-7 đến ngày 20-8-1935
  • B. 25-7 đến ngày 25-8-1935
  • C. 20-7 đến ngày 20-8-1935
  • D. 10-7 đến ngày 20-7-1935

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>