• Câu hỏi:

  Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh:

  • A. Nước sôi lửa nóng
  • B. Nước sôi lửa bỏng
  • C. Ngàn cân treo sợi tóc
  • D. Trứng nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC