• Câu hỏi:

  Sau bản Hiệp định sơ bộ, ngày 14-9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ ký bản Tạm ước với Chính phủ Pháp với nội dung:

  • A. Pháp thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam 
  • B. Chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
  • C. Đình chỉ xung đột ở miền Nam và sẽ tiếp tục đàm phán vào 1-1947
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC