• Câu hỏi:

  Đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh (28-2-1946)

  • A. Thương lượng và hoà hoãn với Pháp
  • B. Kháng chiến chống thực dân Pháp
  • C. Nhân nhượng với quân đội Tưởng
  • D. Chống cả quân đội Tưởng và Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC