ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc

  • A. Thống nhất Việt Minh và Liên Việt
  • B. Thành lập Mặt trận Liên Việt
  • C. Mở rộng Mặt trận Việt Minh
  • D. Cả 3 phương án trên
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1