• Câu hỏi:

  Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai

  • A. Tháng 3-1935, tại Ma Cao, Trung Quốc
  • B. Tháng 2-1950, tại Tân Trào, Tuyên Quang
  • C. Tháng 2-1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang
  • D. Tháng 3-1951, tại Việt Bắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC