ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

  • A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng
  • B. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng
  • C. Hội nghị toàn quốc của Đảng
  • D. Hội nghị Tổng bộ Việt Minh
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95196

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1