ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ngày 15-10-1947, để đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã đề ra

  • A. Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc
  • B. Chỉ thị "Phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp"
  • C. Chủ trương tiến công quân Pháp ở vùng sau lưng chúng
  • D. Lời kêu gọi đánh tan cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95314

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1