YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?

  • A. Địa chủ phong kiến và nông dân  
  • B. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân  
  • C. Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
  • D. Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95091

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA