YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?

  • A. 22-2-1930
  • B. 20-2-1930
  • C. 24-2-1930
  • D. 22-3-1930

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 95118

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA