• Câu hỏi:

  Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây:

  • A. Chánh cương vắn tắt 
  • B. Sách lược vắn tắt
  • C. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC