ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta:

  • A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh
  • B. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng
  • C. Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh
  • D. Cả ba phương án trên
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 95306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)