• Câu hỏi:

  Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là:

  • A. Toàn dân
  • B. Toàn diện
  • C. Lâu dài và dựa vào sức mình là chính
  • D. Cả ba phương án trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC