• Câu hỏi:

  Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945:

  • A. Dân tộc giải phóng
  • B. Thành lập chính quyền cách mạng
  • C. Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết
  • D. Đoàn kết dân tộc và thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC