• Câu hỏi:

  Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào?

  • A. Năm 1945
  • B. Năm 1946
  • C. Năm 1954
  • D. Năm 1930

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC