• Câu hỏi:

  Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bầu khi nào?

  • A. 4/1/1946
  • B. 5/1/1946
  • C. 6/1/1946
  • D. 7/1/1946

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC