• Câu hỏi:

  Cuối năm 1946, thực dân Pháp đã bội ước, liên tục tăng cường khiêu khích và lấn chiếm thêm một số địa điểm như: 

  • A. Thành phố Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn
  • B. Đà Nẵng, Sài Gòn
  • C. Hải Phòng, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái
  • D. Thành phố Hải phòng, thị xã Lạng Sơn, Đà Nẵng, Hà Nội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC