YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cuối năm 1946, thực dân Pháp đã bội ước, liên tục tăng cường khiêu khích và lấn chiếm thêm một số địa điểm như: 

  • A. Thành phố Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn
  • B. Đà Nẵng, Sài Gòn
  • C. Hải Phòng, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái
  • D. Thành phố Hải phòng, thị xã Lạng Sơn, Đà Nẵng, Hà Nội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95223

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA